Het dierenwelzijnsbeleid in Limburg is altijd een voorbeeld geweest voor andere provincies.

Het schoolproject “Goede Hondenbaasjes” wordt sinds schooljaar 2001-2002 ononderbroken door vzw Xanuul uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg. Het is een volledig educatief programma betreffende de relatie tussen mens en gezelschapsdier, in het bijzonder tussen kind en hond. Het project leert kinderen, ook degene die thuis geen hond hebben, op een veilige manier om te gaan met honden. Daardoor lopen ze minder risico ooit gebeten te worden.
Het verleden heeft ons geleerd dat dit project niet alleen kinderen informeert maar ook hun ouders, waardoor het maatschappelijk belang van dit project nog groter is.

De plotse en eenzijdige vermindering van het provinciefonds door de Vlaamse Regering heeft als spijtig gevolg dat het budget voor het provinciaal dierenwelzijnsbeleid de komende jaren fors zal afgebouwd worden. Daardoor stond het voortbestaan van vzw Xanuul tijdens de budgetbesprekingen voor het schooljaar 2O14-2015 voor het eerst erg onder druk.

Aangezien het project niet alleen zeer erg gewaardeerd wordt door mensen binnen de sector onderwijs, maar ook door ouderverenigingen en andere besturen en dankzij een jaarlijkse positieve evaluatie, werd de overeenkomst tussen vzw Xanuul enerzijds en de provincie Limburg anderzijds voor dit schooljaar op de valreep goedgekeurd. Dankzij deze subsidies kan het Xanuul-team tijdens het schooljaar 2014-2015 weer voortdurend bezig zijn met haar missie voor educatie op scholen.

Echter, om de positieve rol van ons project “Goede Hondenbaasjes”, onze bezoeken bij zorgcentra en onze ondersteuning bij individuele therapie ook voor de toekomst te kunnen blijven garanderen zien wij ons genoodzaakt op zoek te gaan naar sponsoring.

Wilt u Xanuul ook steunen?

Maak dan gebruik van de onderstaande gegevens.

Rekeninghouder:
vzw Xanuul
Kuilbergstraat 65
3511 Hasselt, België

Bankrekeningnummer:BE05 7775 9956 6675
BIC: GKCCBEBB
Of neem contact op via het formulier.

Mag uw bedrijf gezien worden?

Bereik iedereen dankzij een duidelijke weergave van uw logo of bedrijfsnaam op onze website en/of brochures enz… In overleg zoeken we samen met u naar een geschikte plaats.
Een mogelijke samenwerking kan leiden tot een “win-win” situatie voor onze vzw en uw bedrijf.